Om rehabilitering

Hvem kan få rehabilitering på Treningsklinikken?

I regi av Helse Midt-Norge tilbyr Treningsklinikken fri rehabilitering (kun egenandel) i spesialisthelsetjenesten for personer med revmatologiske og inflammatoriske sykdommer, hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer, post-Covid, Multippel sklerose, Parkinsons sykdom, kreft og fedme. Du trenger henvisning fra lege eller annen henviser. Henvisningen sendes direkte eller til et felles henvisningsmottak, Regional vurderingsenhet (RVE) som behandler henvisningen. Ved godkjent henvisning, kontakter vi deg med tilbud om plass.

Hvordan foregår rehabiliteringen?

Hos oss blir du tatt godt hånd om. Den første dagen har du en samtale med en av legene våre, så vil en fysioterapeut ta deg med til treningssenteret for å kartlegge din funksjon, kondisjon og styrke. Dette legger grunnlaget for å lage et program som passer for deg.

Du vil fortsette din rehabilitering sammen med andre 2-3 ganger i uken og med tilsyn av terapeuter. Hvis du deltar på dagrehabilitering får du også tilbud om undervisning, lunsj, utetrening og turer i marka.

Hos oss får du økt kunnskap og forståelse om trening samt et individuelt tilpasset treningsprogram. Formålet er å forbedre din fysiske kapasitet og funksjon. Dette gjør hverdagslige aktiviteter lettere,  reduserer symptomer og øker livskvalitet.

Helsegruppe
P1311698 (1)

Hva kan jeg oppnå med rehabilitering?

Rehabiliteringen vil gi deg kunnskap i hvordan du ved hjelp av effektiv trening kan forbedre din fysiske kapasitet og dermed redusere symptomer og risiko for alvorlig sykdom. Du vil erfare at trening og aktivitet ikke er skadelig eller forverrer din sykdomstilstand, men fører til økt arbeidskapasitet, mestring, livskvalitet og redusert smerte. Etter avsluttet behandling vil du ha kunnskap og erfaring for å opprettholde og forbedre din fysiske form på en trygg måte.

HØR HVORDAN ELLEN FIKK HJERTEHELSE SOM EN 28-ÅRING

Jeg følte jeg ble veldig godt tatt vare på, de fokuserte på hva som var det beste for meg. Det føltes trygt og godt å trene der. Nå synes jeg det er artig å trene. Jeg har fått hjertehelse som en 28-åring.

Ofte stilte spørsmål