Digitale tjenester

digital booking-modified

Enkel timebestilling

Du finner ledige timer på nett og bestiller time når det passer deg. Før videoavtalen får du tilsendt en sikker lenke der du logger inn med BankID.

Digital klinikk samtale-modified

Videosamtale

Samtale med gjennomgang av skade- og sykdomshistorie og risiko screening. Vi tar i betraktning dine behov og ønsker en plan om tiltak.

aktivitetsmåler-i-bruk-modified

Digitale hjelpemidler

Ved hjelp av digitale hjelpemidler og vitenskapelig tilnærming, kan vi kartlegge rett treningsnivå, lage treningsplan og gi deg tilbakemelding og støtte underveis.

3 (1)

Oppfølging

Oppfølging når du trenger det, hjelper både på motivasjon og progresjon for å oppnå mål. Du kan bestille korte videosamtaler eller melde med terapeuten.

Digital fysioterapi

Digital fysioterapi gir deg mulighet til å få helsehjelp uansett hvor du befinner deg. I samtale med deg kan fysioterapeuten kartlegge din situasjon, hjelpe deg med behandling og sammen med deg lage en plan for å nå målene du har satt deg.

Vi behandler en variert mengde helseplager
  • Muskel- og skjelettplager
  • Overvekt, høyt blod trykk og diabetes type 2
  • Diagnoser som MS, Parkinsons, Revmatisk sykdom, lungesykdom, hjertesykdom, røykebein, osteoporose og kreft
  • med mere

Våre treningsmetoder viser resultater som 25% økning i styrke og 10% økning i kondisjon på bare 8 uker. Tilsvarende 10 år yngre i biologisk alder

Nå dine mål med App - basert på verdenskjent forskning

Maksimalt oksygenopptak (VO2max) og biologisk alder er de viktigste parametrene for å måle fysisk helse som vi kjenner til i dag. Myworkout GO er den første appen som måler VO2max og biologisk alder. Basert på disse parametrene beregner appen din helsestatus og ditt prestasjonsnivå, og måler din fremgang etter hver treningsøkt.

Treningsklinikken bruker Myworkout GO aktivt i rehabilitering av pasienter.