Digitale tjenester

Digital fysioterapi klinikk gir deg mulighet til å få helsehjelp uansett hvor du befinner deg. I samtale med deg kan fysioterapeuten kartlegge din situasjon, hjelpe deg med behandling og sammen med deg lage en plan  for å nå målene du har satt deg.

Målgruppe for digital klinikk

  • Muskel- og skjelettplager
  • Helseplager som overvekt, høyt blod trykk og diabetes type 2
  • Diagnoser som MS, Parkinsons, Revmatisk sykdom, lungesykdom, hjertesykdom, røykebein, osteoporose og kreft
  • med mere
samtale1

Våre treningsmetoder viser resultater som 25% økning i styrke og 10% økning i kondisjon på bare 8 uker. Tilsvarende 10 år yngre i biologisk alder

Nå dine mål med App - basert på verdenskjent forskning

Maksimalt oksygenopptak (VO2max) og biologisk alder er de viktigste parametrene for å måle fysisk helse som vi kjenner til i dag. Myworkout GO er den første appen som måler VO2max og biologisk alder. Basert på disse parametrene beregner appen din helsestatus og ditt prestasjonsnivå, og måler din fremgang etter hver treningsøkt.

Treningsklinikken bruker Myworkout GO aktivt i rehabilitering av pasienter.