Om Oss

Treningsklinikken

Treningsklinikken har en vitenskapelig tilnærming til trening som behandling og samarbeider med forskningsmiljøet på NTNU og Høgskolen i Molde. Vårt tverrfaglige team består av to professorer i medisin, spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, fysioterapeuter, treningsfysiologer, sykepleier og klinisk ernæringsfysiolog. I tillegg samarbeider vi med pasientenes egne medlemsorganisasjoner med tanke på likepersonsarbeid.

Jan Hoff

 • Professor i medisin

Jan Helgerud

 • Professor i medisin

Tom Tørhaug

 • Overlege med ph.d

Håvard Haglo

 • Fysioterapeut og treningsfysiolog ph.d. Fysioterapeututdannelse fra Aarhus, DK. MSc i treningsfysiologi fra NTNU. Doktorgrad fra HiM omhandlende trening som medisin og digital helse. Har flere års erfaring som privatpraktiserende fysioterapeut i Oslo. Var med å starte i Treningsklinikken i 2016.

Håkon Hov

 • Fysioterapeut og treningsfysiolog. ph.d student. Bachelorgrad i fysioterapi (2013-2017) fra NTNU, mastergrad i Exercise Physiology (2017-2019) fra NTNU. Jobbet på Treningsklinikken siden 2019.

Norun Aagård

 • Fysioterapeut og treningsfysiolog. ph.d student. Bachelorgrad i fysioterapi (2013-2017) fra NTNU. Mastergrad i Exercise Physiology (2017-2019) fra NTNU. Jobbet på Treningsklinikken siden 2021.

Therese Fossheim

 • Fysioterapeut og treningsfysiolog. Utdannelse i Australia, Bachelor of Physiotherapy/ Bachelor of Exercise Science 2000-2004. Over 15 års erfaring med arbeid i privat klinikk og sykehus.

Eirik Lundgren

 • Treningsfysiolog. Bachelorgrad i bevegelsesvitenskap (2011-2014) fra NTNU, Mastergrad i exercise physiology (2015-2017) fra NTNU. Jobbet på Treningsklinikken siden 2020.

Hanne B. Dahl

 • Sykepleier. Sykepleieutdanningen ved Sykepleiehøgskolen i Sør-Trøndelag 1986-1988. Mange års erfaring som sykepleier i eldreomsorg, psykiatri og rehabilitering. Startet å jobbe på Treningsklinikken i 2018.

Karen Schei

 • Fysioterapeut og treningsfysiolog. Bachelorgrad i fysioterapi fra Nederland 2002-2006. Mastergrad i Exercise physiology (2006-2008) fra NTNU. Har jobbet 10 år på St.Olavs Hospital med varierte sykdomsgrupper før jeg startet å jobbe på Treningsklinikken i 2018.

Randi

 • Likeperson

Line Sistiaga Nielsen

 • Lege

Håkon Sørdal-Bue

 • Lege