Om Oss

Treningsklinikken

Treningsklinikken har en vitenskapelig tilnærming til trening som behandling og samarbeider med forskningsmiljøet på NTNU og Høgskolen i Molde. Vårt tverrfaglige team består av to professorer i medisin, spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, fysioterapeuter, treningsfysiologer, sykepleier og klinisk ernæringsfysiolog. I tillegg samarbeider vi med pasientenes egne medlemsorganisasjoner med tanke på likepersonsarbeid.

Jan Hoff

Professor i medisin.

Les mer...

Jan Helgerud

Professor i medisin.

Les mer...

Tom Tørhaug

Overlege med Ph.D.

Les mer...

Håvard Haglo

Fysioterapeut og treningsfysiolog Ph.D.

Les mer...

Håkon Hov

Fysioterapeut og treningsfysiolog. Ph.D Student.

Les mer...

Norun Aagård

Fysioterapeut og treningsfysiolog. Ph.D student.

Les mer...

Therese Fossheim

Fysioterapeut og treningsfysiolog.

Les mer...

Eirik Lundgren

Treningsfysiolog.

Les mer...

Hanne B. Dahl

Sykepleier.

Les mer...

Karen Schei

Fysioterapeut og treningsfysiolog.

Les mer...

Randi Solberg Lie

Likeperson.

Les mer...

Line Sistiaga Nielsen

Lege

Les mer...

Håkon Sørdal-Bue

Lege

Les mer...

Merethe Mathisen

Fysioterapeut

Les mer...

Hanne Hamnebugt Merkesnes

Sykepleier

Les mer...

Ingrid Stavheim Lien

Fysioterapeut

Les mer...

Christian Johansen

Klinisk ernæringsfysiolog

Les mer...