Trening som medisin

Vi tilbyr rehabilitering av hjertesykdom, lungesykdom eller revmatisk sykdom i spesialisthelsetjenesten i en avtale med Helse midt-Norge.

Vi tilbyr rehabilitering av Multippel Sklerose og Parkinsons sykdom i spesialisthelsetjenesten i regi av Helfo innenfor den nasjonale ordningen Fritt Behandlingsvalg.

Hos oss får du økt kunnskap og forståelse om trening samt et individuelt tilpasset treningprogram. Formålet er å redusere symptomer og risiko for alvorlig sykdom, ved å forbedre din fysiske kapasitet. 

Fri behandling, du betaler kun egenandel. Personer med Multippel Sklerose eller Parkinsons sykdom betaler heller ikke egenandel.

Vi tilbyr rehabilitering etter Covid-19 i spesialisthelsetjenesten i avtale med Helse midt-Norge.

Treningsklinikken samarbeider med forskningsmiljøet på NTNU og har en vitenskapelig tilnærming til trening som behandling.

Kontakt din lege/spesialist for en henvisning eller les mer om behandlingen her.

Du er også hjertelig velkommen å kontakte oss på telefon 47 47 27 88 eller e-post post@treningsklinikken.no.


Info angående koronatiltak

Treningsklinikken har åpnet noe virksomhet med rehabilitering av henviste pasienter i tråd med smittevernregler fra Folkehelseinstituttet. Henviste pasienter vil bli kontaktet når oppstart kan gjennomføres. Ved spørsmål kan vi kontaktes på mail (post@treningsklinikken.no) eller telefon (47 47 27 88) i vanlig arbeidstid.


Dagrehabilitering

Oppstart  av dagrehabiliteringsprogrammet høst/vinter 2020-21:

Dagbehandling 2 dager per uke:

Dagbehandling 3 dager per uke:

Poliklinisk rehabilitering

Poliklinisk rehabilitering for hjertesykdom, lungesykdom, og revmatisk sykdom, 2 dager per uke:
Poliklinisk rehabilitering for pasienter med Parkinsons sykdom:
Poliklinisk rehabilitering for pasienter med multippel sklerose:

Årsmelding Treningsklinikken 2018

Gründerbedrift skapte 2,5 milliarder kroner i helsegevinst på ett år

I løpet av 2018 har Treningsklinikken, som er en del av gründerselskapet Myworkout AS, levert følgende verdier:

Inaktivitet, et globalt helseproblem

Initiativet til Treningsklinikken ble tatt av medisinprofessorene ved NTNU og St Olavs Hospital, Jan Hoff og Jan Helgerud. Treningsklinikken er en del av Myworkout, et norsk selskap bestående av forskere, helsepersoner og teknologer, med mål om å løse det internasjonale inaktivitetsproblemet som omfatter 70% av befolkningen.

Hoff og Helgerud har en massiv forskningsproduksjon på bruk av trening som forebygging, behandling og rehabilitering. Det tar ofte lang tid fra publisert forskning til implementering i klinikk. Treningsklinikken ønsker å korte ned denne tiden ved å knytte klinikk nærmere forskning.

Les årsmeldingen her:

Alle rettigheter forbeholdt Myworkout AS, Org nr 912 663 272