For deg som henviser

Om Treningsklinikken og behandlingstilbudet

Treningsklinikken har driftsavtale med Helse Midt-Norge og tilbyr både dagrehabilitering og poliklinisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Vårt behandlingstilbud er basert på individuelt tilpasset effektiv fysisk aktivitet og trening.

Vi tilbyr rehabilitering for personer med

  • Revmatologiske og inflammatoriske sykdommer
  • Hjertesykdommer
  • Lungesykdommer
  • Multippel sklerose
  • Parkinsons sykdom

Tilbudet gis deltakere i alle faser av sin tilstand, om vedkommende er ny-diagnostisert eller har levd med sykdommen en tid.

Les mer om hvordan behandlingen på foregår her.

Henvisninger fra
-Fastleger, avtalespesialister og sykehus

Alle henvisninger for innbyggere bosatt i Midt-Norge til private rehabiliteringsinstitusjoner må sendes til et felles henvisningsmottak, Regional vurderingsenhet (RVE).

Sykehusavdelinger kan henvise pasienter med revmatiske lidelser.

For mer informasjon om henvisninger i Helse Midt-Norge inkl. sjekkliste, les her.

 

“Årsmelding Treningsklinikken 2018 – skapte 2,5 milliarder kroner i helsegevinst på ett år.”

Alle rettigheter forbeholdt Myworkout AS, Org nr 912 663 272