For deg som henviser

Om Treningsklinikken og behandlingstilbudet

Treningsklinikken har driftsavtale med Helse Midt-Norge og tilbyr både
dagrehabilitering og poliklinisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Vårt behandlingstilbud er basert på individuelt tilpasset effektiv fysisk aktivitet og trening.

Vi tilbyr rehabilitering for personer med revmatologiske og inflammatoriske sykdommer, ulike hjertesykdommer og lungesykdommer. Tilbudet gis deltakere i alle faser av sin tilstand, om vedkommende er ny-diagnostisert eller har levd med sykdommen en tid.

Vi tilbyr også poliklinisk rehabilitering for personer med Multippel sklerose
eller Parkinsons sykdom som omfattes av ordningen Fritt behandlingsvalg.

Les mer om hvordan behandlingen på foregår her.

Henvisninger fra:

Fastleger, avtalespesialister og sykehus

Alle henvisninger for innbyggere bosatt i Midt-Norge til private rehabiliteringsinstitusjoner må sendes til et felles henvisningsmottak, Regional vurderingsenhet (RVE).

Sykehusavdelinger kan henvise pasienter med revmatiske lidelser,
Multippel sklerose og Parkinsons sykdom som direkte-henvisning i EPJ
eller med brev til Treningsklinikken.

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

For mer informasjon om henvisninger i Helse Midt-Norge inkl. sjekkliste, les her.

Årsmelding Treningsklinikken 2018 – skapte 2,5 milliarder kroner i helsegevinst på ett år.

Alle rettigheter forbeholdt Myworkout AS, Org nr 912 663 272