For deg som henviser

Treningsklinikken har driftsavtale med Helse Midt-Norge og tilbyr både dagrehabilitering og poliklinisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Vårt behandlingstilbud har en vitenskapelig tilnærming til trening som behandling. Treningen er individuelt tilpasset og vi tar hensyn til pasientens funksjonsnivå, sykdomsutvikling, behov og muligheter.

Rehabilitering

Vi tilbyr rehabilitering for personer med

  • Revmatologiske og inflammatoriske sykdommer
  • Hjerte- og karsykdommer
  • Lungesykdommer
  • Post-Covid
  • Multippel Sklerose
  • Parkinsons sykdom
  • Fedme
  • Kreft

Tilbudet gis deltakere i alla faser av sin tilstand, om vedkommende er ny-diagnostisert eller har levd med sykdommene en tid. Vi tilbyr dagrehabilitering 2-3 ganger per uke (5 timer/dag) og poliklinisk rehabilitering 2 ganger per uke (2 timer/dag)

Samtale med lege 2

Henvisninger fra fastleger, avtalespesialister og sykehus

De fleste henvisninger for innbyggere bosatt i Midt-Norge til private rehabiliteringsinstitusjoner må sendes til et felles henvisningsmottak, Regional vurderingsenhet (RVE)

Sykehusavdelinger kan henvise pasienter med revmatiske lidelser, fedme og kreft direkte til oss.

Skjermbilde henvisning mal

Mal til henvisning

Her kan du laste ned en mal for henvisning av pasienter til Treningsklinikken.