For pasienter

Denne siden inneholder informasjon for deg som er henvist til dagrehabilitering ved Treningsklinikken. Her finner du informasjon om program, tidspunkter og innhold for programmet. Samt praktisk informasjon som adresse, transport, parkering, kostnader og hva du trenger å tenke på til oppstart.

Program og innhold dagrehabilitering

8-ukers dagrehabilitering:

For deg som skal delta på 8-ukers programmet vil rehabiliteringen foregå tre dager i uken; mandag, onsdag og fredag. Kl. 10.00-15.00

12-ukers dagrehabilitering:

For deg som skal delta på 12-ukers programmet vil rehabiliteringen foregå to dager i uken; tirsdag og torsdag. Kl. 10.00-15.00

Hvordan foregår behandlingen?

Rehabiliteringen foregår som individualisert dagbehandling i gruppe. Tilbudet består av et forskningsbasert individuelt tilrettelagt treningstilbud inklusiv testing, undervisning og samtalegrupper. Med unntak av oppstartsdagen (se innkallingsbrev) vil dagbehandlingen foregå fra kl. 10-00 til 15.00.

10.00-12.00: Undervisning, samtalegrupper og lignende

12.00-13.00: Lunsj (gratis)

13.00-15.00: Fysisk trening/rehabilitering

Treningen du skal igjennom blir tilrettelagt deg og tar utgangspunkt i dine behov, ressurser og muligheter. Temaer som vil inngå i undervisningen er blant annet: sykdomslære, treningslære, ernæring og stressmestring.

Hva er formålet med behandlingen?

Formålet med rehabiliteringsprogrammet er at du gjennom trening erfarer at aktivitet ikke er skadelig eller forverrer sykdomstilstanden, men fører til økt arbeidskapasitet, mestring, livskvalitet og redusert smerte. Undervisningen er en viktig del av behandlingen for å bidra til å overføre og videreføre effekten av rehabiliteringsprogrammet også etter ditt opphold på Treningsklinikken.

For mer informasjon om behandlingstilbudet trykk her.

Praktisk informasjon

Hvor ligger Treningsklinikken?

Treningsklinikken ligger i Ingvald Ystgaards veg 23, på Angelltrøa i Trondheim.

Hva skjer på oppstartsdagen?

På oppstartsdagen skal du først inn til legesamtale, deretter veileder vi deg igjennom noen fysiske tester. Du har mottatt et innkallingsbrev i posten med individuell informasjon om tidspunkt for oppmøte på oppstartsdagen.

Hva trenger jeg å ha med meg?

Du må ha med treningstøy og treningssko hver dag, dette gjelder også på oppstartsdagen. Det er dusjmuligheter i lokalene for de som ønsker det, her må du selv sørge for å ha med dusjtøy.

Transport og parkering

Du bes om å benytte deg av kollektivtransport. Buss nr 18, stopper rett utenfor klinikken ved «Angelltrøvegen».

Ved behov for transporthjelp kontakte Pasientreiser på tlf. 05515, eller nettsiden: www.pasientreiser.no.

Klinikken har tilgang til noen parkeringsplasser (skiltet med Treningsklinikken/TrenHer/Gjest), men ikke nok til å dekke alle deltagere ved rehabiliteringsprogrammet. Vi kan ikke garantere at disse er ledige til deg ved ankomst. Dersom du parkerer på parkeringsplasser ikke merket med «Treningsklinikken/TrenHer/Gjest» kan du risikere borttauing for bileiers regning.

Kostnader

Egenandelen er på kr. 140,-/døgn som er fastsatt av Stortinget. pr. 1.jan. 2019. Egenandel betales opp til egenandelstak kr. 2085,-. Det er ingen egenandel ved fremvisning av Frikort 2. Betaling vil foregår med bankkort og betalingstidspunkt(er) avtales nærmere (senest hver 14.dag).

Pasientrettigheter og henvisninger

Mer om dine rettigheter som pasient og henvisninger trykk her.

Eller besøk helsenorge sine sider her.

Kontakt

Hvis det er noe du ikke finner svar på, eller lurer på ta kontakt på telefon 47472788, e-post: post@treningsklinikken.no

Alle rettigheter forbeholdt Myworkout AS, Org nr 912 663 272