For pasienter

Treningsklinikken til Myworkout leverer dagrehabilitering i spesialisthelsetjenesten etter driftsavtale med Helse Midt-Norge. Klinikken ligger på Angelltrøa i Trondheim og startet opp behandling i spesialisthelsetjenesten 2. januar 2018. De fleste henvisninger kommer fra fastleger og andre spesialisthelsetjenester (f.eks. sykehus), men manuellterapeuter og kiropraktorer kan også henvise til behandling i spesialisthelsetjenesten. Mer om dine rettigheter som pasient og henvisninger trykk her.

Eller besøk helsenorge sine sider her.

Vi tilbyr rehabiliteringsprogrammer for personer med revmatologiske og inflammatoriske sykdommer, ulike hjertesykdommer og lungesykdommer. For mer informasjon om behandlingstilbudet trykk her.

Praktisk informasjon

Hvis det er noe du ikke finner svar på, eller lurer på ta kontakt på telefon 47472788, e-post: post@treningsklinikken.no

Alle rettigheter forbeholdt Myworkout AS, Org nr 912 663 272