Håvard Haglo

Håvard Haglo 150x150

Fysioterapeututdannelse fra Aarhus, DK. MSc i treningsfysiologi fra NTNU. Doktorgrad fra HiM omhandlende trening som medisin og digital helse. Har flere års erfaring som privatpraktiserende fysioterapeut i Oslo. Var med å starte i Treningsklinikken i 2016.