Merethe Mathisen

Merethe Mathisen 150x150

UC Syd Bachelor i fysioterapi, 2005-2009. “Livsstilsbehandling av fedme”, v/NTNU 2016. Har jobbet med tverrfaglig rehabilitering siden 2009. Har jobbet med mange ulike pasientgrupper, men har spesialkompetanse innen rehabilitering av fedme og langvarige muskel- og skjelettplager. Mine arbeidsoppgaver er å lede gruppetreninger, kartlegging av pasienter, holde undervisninger og individuelle samtaler.  I tillegg har jeg fagkoordinatoransvar og er veileder for studenter.