Revmatologiske inflammatoriske sykdommer

Personer med inflammatorisk revmatisk sykdommer kan øke funksjon, livskvalitet og redusere symptomtrykk (f.eks. smerte og utmattelse) ved hjelp av effektiv kondisjonstrening og styrketrening. Det er også dokumentert at denne pasientgruppen har økt risiko for å utvikle andre kroniske sykdommer, bl.a. hjerte- og karsykdommer. Treningsklinikken tilbyr derfor et rehabiliteringstilbud sentrert rundt fysisk trening både som et behandlende og samtidig forebyggende tiltak.

Formålet med rehabiliteringsprogrammet er å hjelpe pasienten med å bedre håndtere egen situasjon og bidra med effektive tiltak for å forbedre funksjonsnivå, fysiske arbeidskapasitet, livskvalitet og symptomtrykk. Målsetting er selvsagt at deltakerne igjennom medbestemmelse oppnår en selvstendighet som tilrettelegger for varig endring i livsstil, trening og mestring. Bevisstgjøring og ansvarliggjøring av pasienten ved hjelp av økt kunnskap og innsikt i egen sykdom står sentralt. Behandlingstilbudet bidrar til å fremme selvbilde, håndtering av egen totalsituasjon og redusere risikoen for livsstilsykdom.

Revma
trensingssenter

Rehabiliteringstilbudet

Gruppetilbud på dagtid mellom 09.00-15.00. Totalt 24 behandlinger.

  • 12 uker (2 ganger i uken)
  • 10 uker (3 ganger i uken)

Behandlingstilbud til trenbare pasienter med revmatiske og inflammatoriske sykdommer.

Rehabiliteringstilbudet baseres på bred klinisk og forskningsmessig kompetanse. Dette gir effektiv behandling samtidig som rehabiliteringen tilpasses hver enkelt og avhenger av pasientens funksjon og behov.