Fedmerehabilitering

Målgruppe

Behandlingstilbudet er tilpasset deg som er over 18 år og har rett til et spesialisert behandlingstilbud.

Tverrfaglig kompetanseteam

Vi er et team bestående av fysikalsk medisiner, sykepleier, fysioterapeuter, idrettsfysiologer og klinisk ernæringsfysiolog. Sammen følger vi pasientene tett opp for å gi best mulig individuelt tilpasset treningsopplegg. Målet med rehabiliteringen er å styrke fysisk og mental helse, gi verktøy som muliggjør større selvstendighet for varig endring i livsstil, bygge opp en rutine for trening som er kompatibel med den enkeltes hverdag, øke kunnskap og bevissthet rundt egen tilstand.  Behandlingstilbudet bidrar til å fremme selvbilde, håndtering av egen totalsituasjon og redusere risikoen for livsstilssykdom.

Rehabiliteringstilbudet

Gruppetilbud på dagtid mellom 09.00 – 15.00. Totalt 24 behandlinger. (5 timer)

  • 12 uker (2 ganger i uken)
  • 10 uker (3 dager i uken)

Rehabiliteringstilbudet baseres på bred klinisk og forskningsmessig kompetanse. Dette gir effektiv behandling samtidig som rehabiliteringen tilpasses hver enkelt og avhenger av pasientens funksjon og behov.

fedme gruppetrening

Kortsiktig endring og resultater er noe de fleste kan oppnå, mens varig endring krever standhaftighet, arbeids og støtte over tid. Det er lett å tenke at vektreduksjon er hovedmålet, men det viktigste bør være opplevelse, bevegelsesglede og livskvalitet. Som å gå opp trappa uten å bli andpusten, leke med barna, eller gå tur i skogen.

Wecare, trening
Fysisk aktivitet og trening

Vil tilbyr en individuelt tilpasset aktivitetsplan som sikrer gode og varige rutiner som du også mestrer i dagliglivet.

Ernæring

Nøkkelen til en vellykket livsstilsendring er langvarige endringer av både trening- og kostholdsvaner. Vi tilbyr gruppebaserte undervisninger om ernæring, matvaner og andre faktorer som påvirker matinntaket ditt, individuelle fokusoppgaver, samt samtaler med klinisk ernæringsfysiolog ved behov.

Psykisk helse

Undervisning, mestringsaktiviteter i gruppe og individuelle samtaler for å fremme god psykisk helse og sikre hensiktsmessige valg og varig atferdsendringer.