Kreftrehabilitering

Målgruppe

Behandlingstilbudet er tilpasset deg som er over 18 år og som skal til behandling, er under behandling, er ferdig behandlet eller har seneffekter av kreftsykdom. Tilbudet gis både til kurative (helberende) og palliative (lindrende) pasienter. Man må ha blitt vurdert og godkjent av Regional vurderingsenhet (RVE).

Tverrfaglig kompetanseteam

Vi er et team bestående av fysikalsk medisiner, sykepleier, fysioterapeuter, idrettsfysiologer og klinisk ernæringsfysiolog. Sammen følger vi pasientene tett opp for å gi best mulig individuelt tilpasset treningsopplegg. Målet med rehabiliteringen er å styrke fysisk og mental helse, bygge opp en rutine for trening som er kompatibel med den enkeltes hverdag, øke kunnskap og bevissthet rundt egen tilstand.  Behandlingstilbudet bidrar til å fremme selvbilde, håndtering av egen totalsituasjon og redusere risikoen for livsstilssykdom.

Rehabiliteringstilbudet

Gruppetilbud på dagtid mellom 09.00 – 15.00. Totalt 24 behandlinger. (5 timer)

  • 12 uker (2 ganger i uken)
  • 10 uker (3 dager i uken)

Rehabiliteringstilbudet baseres på bred klinisk og forskningsmessig kompetanse. Dette gir effektiv behandling samtidig som rehabiliteringen tilpasses hver enkelt og avhenger av pasientens funksjon og behov.

DSC00373

En kreftdiagnose kan utløse sterke psykiske reaksjoner, utfordre mestringsevne og opplevelsen av livskvalitet. Vårt behandlingstilbud bidrar til refleksjon av hva som påvirker oss og hvordan mestre hverdagen.

lunsjrom
Ernæring

Undervisning, individuelle samtaler og smarte matvaner i hverdagen. Det er mye helse i gode matvaner.

Psykisk helse

Undervisning, mestringsaktiviteter i gruppe og individuelle samtaler, for å fremme god psykisk helse og sikre hensiktsmessige valg.

Arbeidsliv

Individuelt tilpasset bistand for å bevare og styrke mulighetene for å komme i arbeid eller studier.