Lungesykdommer

Treningsklinikken tilbyr rehabilitering for personer med alvorlig lungesykdom. Først når sykdommen er ferdig utredet kan behandlingstilbudet igangsettes. Dette kan være tidlig i sykdomsforløpet hvor det er god mulighet for å lykkes med en rehabilitering som sentrerer seg rundt fysisk trening og livsstilsendringer, eller i ulike faser av sykdomsforløpet.

Målsettingen med rehabiliteringen er bedre lungefunksjon, hjerte-kar helse og generelt velvære. Økt kunnskap og innsikt i egen sykdom, bedre mestring av livssituasjon, økt evne til å klare dagliglivets aktiviteter, motivasjon til fysisk aktivitet og bedre livskvalitet.

Tilbudet legger vekt på det som er hensiktsmessig for den enkelte, vurdert ut fra individuelle behov og muligheter.

lunge
trensingssenter

Rehabiliteringstilbudet

Gruppetilbud dag – 24 behandlinger (5 timer/dag)

  • 12 uker (2 ganger i uken)
  • 10 uker (3 ganger i uken)

Et tilbud hvor fysisk trening står sentralt i rehabiliteringsprogrammet til trenbare pasienter med alvorlig lungesykdom.

Pasienter i progresjonsfase av sykdom bør vente til sykdommen er stabilisert. For alle gjelder at en må ha et rehabiliteringspotensiale og være motivert.

Rehabiliteringsprogrammet baseres på bred klinisk og forskningsmessig kompetanse. Dette muliggjør effektiv behandling samtidig som rehabiliteringen tilpasses hver enkelt og avhenger av pasientens funksjon og behov.