Hjerte- og karsykdommer

Treningsklinikken tilbyr rehabilitering for hjertepasienter med ulike hjerte -og karsykdommer. Rehabiliteringstilbudet kan benyttes rett etter akutt hendelse eller senere i forløpet.

Regelmessig effektiv trening vil gi deg bedre fysisk form, bedre hjerte -og blodårefunksjon og økt livskvalitet. Rehabiliteringen ledes av helsepersonell med høy kompetanse innen hjerterehabilitering.

Målet med hjerterehabiliteringen er å bedre din fysiske arbeidskapasitet, redusere risiko for nye hjertehendelser og få bedre kontroll på symptomer.

Med tett oppfølging ønsker vi å gjøre deg trygg i treningsarbeidet, for at du skal kunne videreføre treningen selv i et langtidsperspektiv.

hjerte

Igjennom behandlingsforløpet legges det vekt på å øke pasientens kunnskap, forståelse og innsikt i egen sykdom. Her er det sentralt å øke mestring, minske engstelse for sykdommen, motivere for livsstilsendring samt fremme tilbakeføring til arbeidslivet.

trensingssenter

Rehabiliteringstilbudet

Gruppetilbud dag – 24 behandlinger (5 timer/dag)

  • 12 uker (2 ganger i uken)
  • 10 uker (3 ganger i uken)

Tilbud er for motiverte og trenbare pasienter i en stabil fase som har følgetilstander etter hjertesykdom, hjerteoperasjoner, eller befinner seg i risikogruppen for å utvikle hjerte- og karsykdommer.