Covid-19

Treningsklinikken tilbyr rehabilitering for personer som opplever senvirkninger etter Covid-19 infeksjon. Senvirkninger er ofte tungpust, utmattelse (fatigue), hodepine, redusert konsentrasjonsevne, angst og depresjon. Enkelte opplever at vedvarende utfordringer etter den akutte fasen av sykdommen er over kan føre til funksjonstap og gjøre det vanskelig å delta som tidligere i hverdagsaktiviteter (jobb, skole, fritid, sosiale aktiveteter). Flere beskriver i tillegg dårligere fysisk funksjon i form av redusert utholdenhet- og muskelstyrke etter lengre perioder med inaktivitet.

treningsklinikken34

Vi tilbyr en aktivitetstilnærmet rehabilitering for denne pasientgruppen. Formålet med rehabiliteringsprogrammet er å bedre pasientens fysiske arbeidskapasitet og livskvalitet. Målsetting er selvsagt også å bedre generell funksjon/helsetilstand gjennom å tilrettelegge for varig endring i livsstil, trening og mestring. Tilbudet legger vekt på det som er hensiktsmessig for den enkelte og vil være tilpasset hver enkelt pasient ut ifra individuelle behov, ressurser og muligheter. Rehabiliteringstilbudet består av individuelt tilpasset trening/fysisk aktivitet i gruppe, samt undervisningstilbud og samtalegrupper.

trensingssenter

Rehabiliterings tilbud

Dagrehabilitering 5 timer pr gang – 2-3 ganger pr uke i 10-12 uker. Starter med legekonsultasjon med spesialist og en test av fysisk kapasitet som grunnlag for videre behandling.

Behandlingstilbudet er rettet mot personer som er selvstendige i forflytning- og gangfunksjon.

Rehabiliterings- / behandlingstilbudet baseres på bred klinisk og forskningsmessig kompetanse. Dette gir effektiv behandling samtidig som rehabiliteringen tilpasses hver enkelt og avhenger av pasientens funksjon og behov.