Hanne Hamnebugt Merkesnes

Hanne Merkesnes 150x150

Har jobbet store deler av arbeidslivet med barn og unge i spesialisthelsetjenesten, og har klinisk erfaring innen generell medisin, kirurgi og infeksjonsmedisin. Startet å jobbe ved LHL- klinikkene Trondheim i 2017.
Lang erfaring som veileder innen kreft, sykelig overvekt og muskel og skjelettrehabilitering. Har i tillegg erfaring som veileder ved arbeidsrettet rehabilitering ved LHL- klinikkene. Har i 2020-21 jobbet en periode som sykepleier ved Fedmepoliklinikken ved St. Olavs Hospital, og har tilegnet meg relevant erfaring som kan brukes inn mot rehabiliteringstilbudet i WeCare Trondheim.
Sertifisert MI- veileder i 2022.