Elisabeth Roel

Da Elisabeth skulle begynne på Treningsklinikken høsten 2018 syntes hun det hørtes skummelt og utfordrende ut - mer er svært fornøyd over at hun ble med.

Stor betydning for hverdagen

Elisabeth sier at opplevelsen har vært helt super. Det har hatt stor betydning for hverdagen hennes,  og en betydelig positiv endring på helsa. Hun sliter med astma i hverdagen, men treningen har gjort at alt har blitt lettere. Med alderen kommer det flere utfordringer, men Elisabeth har satt seg mål om å opprettholde det nivået hun har klart å oppnå gjennom rehabiliteringen – slik at hun klarer å holde seg frisk og fin.

ElisabethRoel

Kompetansen

Ved Treningsklinikken er det ansatt et tverrfaglige team består av to professorer i medisin, fysikalsk medisinere, fysioterapeuter, treningsfysiologer, sykepleier, vernepleier med spesialisering innen psykiatri og en ernæringsfysiolog. Vi samarbeider også med pasientenes egne medlemsorganisasjoner med tanke på likepersonsarbeid.

Legene, fysioterapeutene og de andre i teamet - de er helt unike!

Elisabeth roser teamet ved Treningsklinikken, og sier at kompetansen er veldig bra. Hun følte seg godt tatt imot og ivaretatt fra første dag.

mockup-of-two-iphones-12-pro-max-with-a-plain-background-5014-el1 (4) kopi

Motiverende å se resultatene

For Elisabeth var det en ny opplevelse å bruke treningsappen Myworkout GO, og det ble en motivasjon gjennom rehabiliteringen.

Elisabeth ser på det som positivt å følge sin egen utvikling, og har bestemt seg for å fortsette treningen på egen hånd. Gjennom ukene på klinikken lærte hun hvordan hun på best mulig måte skulle trene seg friskere, og på den måten kunne fortsette videre. Hun har også fortsatt med treningsappen Myworkout GO for å kunne få tilbakemeldinger på egen helse.