Trening som medisin

Treningsklinikken samarbeider med forskningsmiljøet på NTNU og har en vitenskapelig tilnærming til trening som behandling.

Vi tilbyr rehabilitering av:

 • Hjertesykdom, lungesykdom eller revmatisk sykdom i spesialisthelsetjenesten i en avtale med Helse midt-Norge.
 • Multippel Sklerose og Parkinsons sykdom i spesialisthelsetjenesten i regi av Helfo innenfor den nasjonale ordningen Fritt Behandlingsvalg.
 • Vi tilbyr rehabilitering etter Covid-19 i spesialisthelsetjenesten i avtale med Helse midt-Norge.

Vi tilbyr også privat behandling av en rekke andre diagnoser.

Hos oss får du økt kunnskap og forståelse om trening samt et individuelt tilpasset treningsprogram. Formålet er å redusere symptomer og risiko for alvorlig sykdom, ved å forbedre din fysiske kapasitet.

Fri behandling, du betaler kun egenandel. Personer med Multippel Sklerose eller Parkinsons sykdom betaler ingen egenandel.

Kontakt din lege/spesialist for en henvisning eller les mer om behandlingen her.

Du er også hjertelig velkommen til å kontakte oss:

Telefon: 47 47 27 88

E-post: post@treningsklinikken.no.


Info angående koronatiltak

Treningsklinikken har åpnet noe virksomhet med rehabilitering av henviste pasienter i tråd med smittevernregler fra Folkehelseinstituttet. Henviste pasienter vil bli kontaktet når oppstart kan gjennomføres.


Dagrehabilitering – 5 timer per dag

For pasienter med hjertesykdom, lungesykdom, og revmatisk sykdom

Vi tilbyr to typer forløp som har varighet på ca. 8-12 uker, med oppstart igjennom hele året.

Dagbehandling 2 dager per uke:

 • Tirsdag og Torsdag

Dagbehandling 3 dager per uke:

 • Mandag, Onsdag og Fredag

Poliklinisk rehabilitering

Poliklinisk rehabilitering for hjertesykdom, lungesykdom, og revmatisk sykdom, 2 dager per uke:
 • Rehabiliteringsperiode på ca. 12 uker, oppstart igjennom hele året.
Poliklinisk rehabilitering for pasienter med Parkinsons sykdom:
 • Oppmøte 3-4 ganger per uke i 4 uker
Poliklinisk rehabilitering for pasienter med multippel sklerose:
 • Oppmøte 2-3 ganger per uke i 8 uker

Årsmelding Treningsklinikken 2018

Gründerbedrift skapte 2,5 milliarder kroner i helsegevinst på ett år

I løpet av 2018 har Treningsklinikken, som er en del av gründerselskapet Myworkout AS, levert følgende verdier:

 • 2520 år redusert biologisk alder – det gir i snitt en reduksjon på 12 år biologisk alder per pasient
 • Årlig sykefravær forventes dermed å reduseres med 735 dager
 • Noe som tilsvarer en årlig reduksjon av sykefraværskostnad på 2 190 300 kr
 • Som på sikt vil spare samfunnet for 2 mrd. 520 mill. kr

Inaktivitet, et globalt helseproblem

Initiativet til Treningsklinikken ble tatt av medisinprofessorene ved NTNU og St Olavs Hospital, Jan Hoff og Jan Helgerud. Treningsklinikken er en del av Myworkout, et norsk selskap bestående av forskere, helsepersoner og teknologer, med mål om å løse det internasjonale inaktivitetsproblemet som omfatter 70% av befolkningen.

Hoff og Helgerud har en massiv forskningsproduksjon på bruk av trening som forebygging, behandling og rehabilitering. Det tar ofte lang tid fra publisert forskning til implementering i klinikk. Treningsklinikken ønsker å korte ned denne tiden ved å knytte klinikk nærmere forskning.

Les årsmeldingen her:

Alle rettigheter forbeholdt Myworkout AS, Org nr 912 663 272