Trening som medisin

Treningsklinikken samarbeider med forskningsmiljøet på NTNU og har en vitenskapelig tilnærming til trening som behandling.

Vi tilbyr rehabilitering i spesialisthelsetjenesten etter avtale med Helse midt-Norge:

Vi tilbyr også privat behandling av en rekke andre diagnoser.

Hos oss får du økt kunnskap og forståelse om trening samt et individuelt tilpasset treningsprogram. Formålet er å redusere symptomer og risiko for alvorlig sykdom, ved å forbedre din fysiske kapasitet.

Fri behandling, du betaler kun egenandel.

Kontakt din lege/spesialist for en henvisning eller les mer om behandlingen her.

Du er også hjertelig velkommen til å kontakte oss:

Telefon: 47 47 27 88

E-post: post@treningsklinikken.no.


Dagrehabilitering – 5 timer per dag

For pasienter med hjertesykdom, lungesykdom, og revmatisk sykdom

Vi tilbyr to typer forløp som har varighet på ca. 8-12 uker, med oppstart igjennom hele året.

Dagbehandling 2 dager per uke:

Dagbehandling 3 dager per uke:

Poliklinisk rehabilitering

Poliklinisk rehabilitering for hjertesykdom, lungesykdom, og revmatisk sykdom, 2 dager per uke:
Poliklinisk rehabilitering for pasienter med Parkinsons sykdom og multippel sklerose:

Årsmelding Treningsklinikken 2018

Gründerbedrift skapte 2,5 milliarder kroner i helsegevinst på ett år

I løpet av 2018 har Treningsklinikken, som er en del av gründerselskapet Myworkout AS, levert følgende verdier:

Inaktivitet, et globalt helseproblem

Initiativet til Treningsklinikken ble tatt av medisinprofessorene ved NTNU og St Olavs Hospital, Jan Hoff og Jan Helgerud. Treningsklinikken er en del av Myworkout, et norsk selskap bestående av forskere, helsepersoner og teknologer, med mål om å løse det internasjonale inaktivitetsproblemet som omfatter 70% av befolkningen.

Hoff og Helgerud har en massiv forskningsproduksjon på bruk av trening som forebygging, behandling og rehabilitering. Det tar ofte lang tid fra publisert forskning til implementering i klinikk. Treningsklinikken ønsker å korte ned denne tiden ved å knytte klinikk nærmere forskning.

Les årsmeldingen her:

Alle rettigheter forbeholdt Myworkout AS, Org nr 912 663 272