Treningsklinikken Lade

Tverrfaglig spesialisert rehabilitering på dagtid for deg som har, eller har hatt kreft og for deg som har fedme

Velkommen til Treningsklinikken Lade

Vi tilbyr ulike program for den enkelte og våre tilbud dekker områder som trening, ernæring, psykisk helse og arbeidsliv. Vi vil, sammen med deg, sette opp en egnet timeplan med bakgrunn i utfordringer, styrker og målsetting og du vil følges opp av din koordinator gjennom hele rehabiliteringsperioden.

Tilbudet ledes av dyktige fagfolk som jobber sammen i tverrfaglig team, hvor hver og en av de ansatte vil kunne gi deg individuell veiledning, ny kunnskap og gode opplevelser i et trygt miljø, som gir selvinnsikt og større mulighet for varig endring.

team

Rehabilitering - varig endring

Tilbud på dagtid for deg som trenger hjelp til å forandre kosthold, komme i gang med trening eller gjøre andre endringer. Individuell veiledning, ny kunnskap og gode opplevelser i et trygt miljø gir selvinnsikt og større mulighet for varige livsstilsendringer.

Vi skal bidra til positive forandringer i livet ditt gjennom økt kunnskap om din egen livssituasjon