Om behandlingen – for helsepersonell

Treningsklinikken tilbyr rehabilitering for personer med revmatologiske og inflammatoriske sykdommer, ulike hjertesykdommer og lungesykdommer etter driftsavtale med Helse Midt-Norge. Vi tilbyr også poliklinisk rehabilitering for personer med Multippel sklerose og Parkinsons sykdom.

Rehabilitering bygger på allmenne prinsipper som brukermedvirkning, vurdering av rehabiliteringspotensiale, målformulering, gjennomføring av rehabiliteringsplan og kvalitetskontroll. Helsehjelpen ytes av et tverrfaglig multidisiplinært team. Teamet gjør diagnosespesifikke rehabiliteringstiltak for å bidra til å bedre/opprettholde deltakernes funksjonsevne som har overføringsverdi til deltakerens hjemmebane.

Ved oppstart av rehabiliteringen gjennomføres en tverrfaglig kartlegging med individuelle konsultasjoner hos legespesialist i Fysikalsk medisin og Rehabilitering, fysioterapeut og/eller sykepleier. Pasientens utholdenhet og styrke blir målt. Disse testene danner grunnlag for individuell tilpasning av treningen med tydelige målsetninger, tiltaksplaner som evalueres fortløpende med deltakeren. Funksjonsnivå måles ved oppstart og avslutning og dokumenteres sammen med måloppnåelse i epikrise til henviser, fastlege og deltaker. 

Rehabiliteringsprogram

Dagrehabiliteringen gjelder hjertesykdom, lungesykdom og revmatisk sykdom. Det gis individuell rehabilitering i gruppe bestående av 24 behandlingsdager (5 timer/dag), enten 2 eller 3 dager i uken. Rehabiliteringen er forskningsbasert og individuelt tilrettelagt, med trening som hovedfokus. I tillegg til treningen er det daglig undervisning om blant annet treningslære, sykdomslære, ernæring og stressmestring.

Den polikliniske rehabiliteringen gis også som individuell rehabilitering og rehabilitering i gruppe bestående av 24 behandlingsdager for revmatiske pasienter. Dette tilbudet inneholder individuell trening, med noen halvtimer undervisning i starten av perioden. Dette tilbudet går på morgenen to dager i uken, og er enklere å kombinere med arbeid enn dagrehabiliteringen. For Multippel sklerose og Parkinsons sykdom er behandlingen begrenset til 8 uker.

Intensiv trening

På Treningsklinikken ønsker vi i utgangspunktet at alle deltakere skal gjennomføre intervalltrening for bedring av utholdenhet. Samt tung styrketrening for økt styrke. Vi vet at intensitet er en nøkkelfaktor for optimal treningseffekt, uavhengig av utgangspunkt og diagnose. For alle pasientgrupper er det godt dokumentert i vår forskning at tung styrketrening forbedrer nevromuskulær kapasitet og funksjon. Dette kommer alle pasientgrupper til gode, men er spesielt viktig knyttet til nevrologiske sykdommer.

Deltakerne kjenner seg trygge og overvåket i treningssalen og erfarer direkte at treningsmodellen ikke er skadelig eller forverrer sykdomstilstanden. Tvert imot fører til økt arbeidskapasitet, mestring, livskvalitet og redusert smerte. I denne sammenhengen skal deltakerne ha opparbeidet seg god erfaring og kunnskap om hvor mye trening som er tilstrekkelig for å opprettholde god helse.

Inn-verdier og ut-verdier for muskelstyrke og utholdenhet i form av maksimalt oksygenopptak blir rapportert sammen med funksjons-score i epikrisen. Verdiene sendes henvisende lege, fastlege og deltaker på utreise dagen etter prinsippet «epikrise i hånden».

Etter endt rehabilitering ønsker vi at pasientene selv kan opprettholde et tilstrekkelig treningsnivå. Dette i den hensikt å bedre individuelle plager, opplevd bedre livskvalitet og som forebygger livsstilssykdommer.

Hvem jobber hos oss?

Vårt tverrfaglige team består av tre professorer i medisin, tre legespesialister i Fysikalsk medisin og Rehabilitering, fysioterapeuter, treningsfysiologer, sykepleier, psykolog, likeperson og ernæringsrådgiver.

Er det noe du lurer på eller ønsker å vite mer om?

Alle rettigheter forbeholdt Myworkout AS, Org nr 912 663 272