Informasjon om behandlingen – for helsepersonell

Treningsklinikken tilbyr rehabilitering for personer med revmatologiske og inflammatoriske sykdommer, ulike hjertesykdommer og lungesykdommer etter driftsavtale med Helse Midt-Norge.

Rehabilitering bygger på allmenne prinsipper som brukermedvirkning, vurdering av rehabiliteringspotensiale, målformulering, gjennomføring av rehabiliteringsplan og kvalitetskontroll.

Ved oppstart av rehabiliteringen gjennomføres en tverrfaglig kartlegging med individuelle konsultasjoner hos lege, fysioterapeut og/eller sykepleier. Pasientens utholdenhet og styrke blir målt, og disse testene danner grunnlag for individuell dosering av treningen.

To forskjellige rehabiliteringsprogram:

Dagrehabiliteringen gis som individuell rehabilitering i gruppe bestående av 24 behandlingsdager (5 timer/dag), enten 2 eller 3 dager i uken. Rehabiliteringen er forskningsbasert og individuelt tilrettelagt, med trening som hovedfokus. I tillegg til treningen er det daglig undervisning om blant annet treningslære, ernæring og stressmestring.

Den polikliniske rehabiliteringen gis også som individuell rehabilitering i gruppe bestående av 24 behandlingsdager. Dette tilbudet inneholder individuell trening, med noen halvtimer undervisning i starten av perioden. Dette tilbudet går på morgenen to dager i uken, og er enklere å kombinere med arbeid enn dagrehabiliteringen.

Intensiv trening:

På Treningsklinikken ønsker vi i utgangspunktet at alle pasientene skal gjennomføre intervalltrening for bedring av kondisjon og tung styrketrening for økt styrke. Vi vet at intensitet er en nøkkelfaktor for optimal treningseffekt, uavhengig av utgangspunkt og diagnose.

Pasientene erfarer ved hjelp av intensiv trening at dette ikke er skadelig eller forverrer sykdomstilstanden, men fører til økt arbeidskapasitet, mestring, livskvalitet og redusert smerte. I denne sammenhengen skal pasientene ha opparbeidet seg god erfaring og kunnskap om hvor mye trening som er tilstrekkelig for å opprettholde god helse.

Etter endt rehabilitering ønsker vi at pasientene selv kan opprettholde et tilstrekkelig treningsnivå, i den hensikt å bedre individuelle plager og forebygge livsstilssykdommer.

Hvem jobber hos oss?

Vårt tverrfaglige team består av tre professorer i medisin, fysikalsk medisinere, fysioterapeuter, treningsfysiologer, sykepleier, likeperson og ernæringsrådgiver. 

Er det noe du lurer på eller ønsker å vite mer om?

Alle rettigheter forbeholdt Myworkout AS, Org nr 912 663 272