Revmatologiske og inflammatoriske sykdommer

Personer med revmatiske og inflammatoriske sykdommer kan øke funksjon, livskvalitet og redusere smerte ved hjelp av effektiv kondisjonstrening og styrketrening. Det er også dokumentert at denne pasientgruppen har økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Treningsklinikken tilbyr derfor et rehabilitering sentrert rundt fysisk trening.

Formålet med rehabiliteringsprogrammet er å bedre pasientens fysiske arbeidskapasitet, livskvalitet og redusere smerte. Målsetting er selvsagt også å bedre generelle funksjon / helsetilstand igjennom å tilrettelegge for varig endring i livsstil, trening og mestring. Bevisstgjøring og ansvarliggjøring av pasienten ved hjelp av økt kunnskap og innsikt i egen sykdom, for å motvirke unngåelsesatferd. Behandlingstilbudet bidrar til å fremme selvbilde, mestring og redusere risikoen for livsstilsykdom.

Tilbudet legger vekt på det som er hensiktsmessig for den enkelte, vurdert ut fra individuelle behov og muligheter.

Rehabiliteringstilbudet:

Gruppetilbud dag – 24 behandlinger (5 timer/dag)

Behandlingstilbud til trenbare pasienter med revmatiske og inflammatoriske sykdommer.

Rehabiliteringstilbudet baseres på bred klinisk og forskningsmessig kompetanse. Dette gir effektiv behandling samtidig som rehabiliteringen tilpasses hver enkelt og avhenger av pasientens funksjon og behov.

Hva koster behandlingen?

For dagrehabilitering i spesialisthelsetjenesten betaler du kun egenandel. Egenandelen for dagbehandlingen i 2021 er på kr 150,- pr rehabiliteringsdag opp til Frikort tak (kr 2460,-).

For poliklinisk rehabilitering må man betale egenandel to ganger. Først for legetimen ved oppstart, og deretter en gang for treningstilbudet. Egenandelen for poliklinisk rehabilitering er på kr 375,- og inngår i Frikort.

Alle rettigheter forbeholdt Myworkout AS, Org nr 912 663 272