Multippel Sklerose (MS)

Personer med Multippel Sklerose sykdommer kan øke funksjon, livskvalitet og redusere smerte ved hjelp av effektiv kondisjonstrening og styrketrening. Det er også dokumentert at denne pasientgruppen har økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Treningsklinikken tilbyr derfor rehabilitering sentrert rundt fysisk trening.

Formålet med rehabiliteringsprogrammet er å bedre pasientens fysiske arbeidskapasitet, livskvalitet og redusere smerte. Målsetting er selvsagt også å bedre generelle funksjon / helsetilstand igjennom å tilrettelegge for varig endring i livsstil, trening og mestring. Vi har i forskning dokumentert økte nervesignaler fra sentralnervesystemet til muskel, som kan motvirke sykdomsutvikling med hensyn til funksjon. Bevisstgjøring og ansvarliggjøring av pasienten ved hjelp av økt kunnskap og innsikt i egen sykdom, for å motvirke unngåelsesatferd. Behandlingstilbudet bidrar til å fremme selvbilde, mestring og redusere risikoen for livsstilsykdom.

Tilbudet legger vekt på det som er hensiktsmessig for den enkelte, vurdert ut fra individuelle behov og muligheter.

Rehabiliteringstilbudet:

Poliklinisk rehabilitering 1-2 timer pr gang – 2-3 ganger pr uke inntil 8 uker. Starter med legekonsultasjon med spesialist og en test av fysisk kapasitet som grunnlag for videre behandling.

Behandlingstilbudet er rettet mot personer som er selvstendige i forflytning- og gangfunksjon.

Rehabiliterings- / behandlingstilbudet baseres på bred klinisk og forskningsmessig kompetanse. Dette gir effektiv behandling samtidig som rehabiliteringen tilpasses hver enkelt og avhenger av pasientens funksjon og behov.

Rehabiliterings- / behandlingstilbudet inngår i den nasjonale ordningen Fritt Behandlingsvalg og pasientene betaler ikke egenandel.

Alle rettigheter forbeholdt Myworkout AS, Org nr 912 663 272