Hjertesykdommer

Treningsklinikken tilbyr rehabilitering for hjertepasienter med ulike hjertesykdommer. Tilbudet gis i alle faser i rehabiliteringen, både rett etter akutt hendelse og senere i forløpet.

Regelmessig effektiv trening vil gi deg bedre fysisk form, bedre hjerte- og blodårefunksjon og økt livskvalitet. Rehabiliteringen ledes av helsepersonell med høy kompetanse innen hjerterehabilitering.

Målet med hjerterehabiliteringen er å bedre pasientens fysiske arbeidskapasitet, redusere risiko for å få nye hjerteproblemer og bedre kontroll av eksisterende symptomer. Rehabiliteringen har også til hensikt å øke forståelse for både de helsemessige gevinster og livskvalitets forbedringer som medfølger målrettet trening og økt fysisk aktivitet.

Igjennom behandlingsforløpet legges det vekt på å øke pasientens kunnskap, forståelse og innsikt i egen sykdom. Her er det sentralt å øke mestring, minske engstelse for sykdommen, motivere for livsstilsendring samt fremme tilbakeføring til arbeidslivet.

Rehabiliteringstilbudet:

Gruppetilbud dag – 24 behandlinger (5 timer/dag)

Tilbud er til motiverte og trenbare pasienter i stabil fase som har følgetilstander etter hjertesykdom, hjerteoperasjoner, eller befinner seg i risikogruppen for å utvikle hjerte- og karsykdommer.

Hva koster behandlingen?

For dagrehabilitering i spesialisthelsetjenesten og poliklinisk rehabilitering betaler du kun egenandel. Se kostnader her.

Alle rettigheter forbeholdt Myworkout AS, Org nr 912 663 272