Covid-19

Personer med langtids ettervirkninger fra Covid-19 infeksjon kan få rehabilitering i Treningsklinikken. Langtids ettervirkninger er ofte tung pust, trøtthet (fatigue) og helseangst, og er påvist som effekter på hjertefunksjon og lungefunksjon.

Med effektiv kondisjonstrening og styrketrening kan vi øke hjerte-kar funksjon og lungefunksjon.  Langvarig inaktivitet som følge av Covid-19 øker risiko for hjerte- og karsykdommer. Treningsklinikken tilbyr derfor rehabilitering sentrert rundt fysisk trening.

Formålet med rehabiliteringsprogrammet er å bedre pasientens fysiske arbeidskapasitet og livskvalitet. Målsetting er selvsagt også å bedre generelle funksjon / helsetilstand igjennom å tilrettelegge for varig endring i livsstil, trening og mestring. Vi har i forskning dokumentert økt lungekapasitet gjennom effektiv styrketrening og økt hjerte-kar funksjon og redusert risiko for hjerte-karsykdom gjennom effektiv og individuelt tilpasset utholdenhetstrening. Behandlingstilbudet bidrar til å fremme selvbilde, mestring og redusere risikoen for livsstilsykdom.

Tilbudet legger vekt på det som er hensiktsmessig for den enkelte, vurdert ut fra individuelle behov og muligheter.

Rehabiliteringstilbudet:

Dagrehabilitering 5 timer pr gang – 2-3 ganger pr uke i 8-12 uker. Starter med legekonsultasjon med spesialist og en test av fysisk kapasitet som grunnlag for videre behandling.

Behandlingstilbudet er rettet mot personer som er selvstendige i forflytning- og gangfunksjon.

Rehabiliterings- / behandlingstilbudet baseres på bred klinisk og forskningsmessig kompetanse. Dette gir effektiv behandling samtidig som rehabiliteringen tilpasses hver enkelt og avhenger av pasientens funksjon og behov.

Alle rettigheter forbeholdt Myworkout AS, Org nr 912 663 272