Behandlingstilbud

Hvem kan få rehabilitering på Treningsklinikken?

I regi av Helse Midt-Norge tilbyr Treningsklinikken fri rehabilitering (kun egenandel) for personer med revmatologiske og inflammatoriske sykdommer, hjertesykdommer og lungesykdommer. Klikk på knappene til høyre for å lese mer om behandling av de ulike diagnosene.

Hvordan foregår rehabiliteringen?

På Treningsklinikken tilbyr vi både dagbehandling og poliklinisk behandling. Begge behandlingstilbudene gis som individuell rehabilitering i gruppe bestående av 24 behandlingsdager (2 eller 3 dager i uken). Dagbehandlingen starter kl. 10:00 hver dag og varer i 5 timer, mens den polikliniske behandlingen starter 08:30 og varer i 1½ – 2 timer.

Som deltaker hos Treningsklinikken får du et individuelt tilrettelagt rehabiliteringsprogram som inkluderer testing og undervisning om relevante tema som bl.a. ernæring, treningslære og stressmestring.

Ved oppstart av rehabiliteringen gjennomføres en kartlegging med blant annet konsultasjon hos lege og noen fysiske tester. Basert på resultatene skreddersyr vi i samråd med deg en individuelt tilpasset rehabiliteringsplan. Vi tar hensyn til ditt funksjonsnivå, sykdomsutvikling, behov og muligheter.

Hva kan jeg forvente etter avsluttet behandling?

Rehabiliteringen vil gi deg kunnskap i hvordan du ved hjelp av effektiv trening kan forbedre din fysiske kapasitet og dermed redusere symptomer og risiko for alvorlig sykdom. Du vil erfare at trening og aktivitet ikke er skadelig eller forverrer din sykdomstilstand, men fører til økt arbeidskapasitet, mestring, livskvalitet og redusert smerte. Etter avsluttet behandling vil du ha kunnskap og erfaring for å opprettholde og forbedre din fysiske form på en trygg måte.

Her kan du lese om hvordan tidligere pasienter opplevde behandlingen.

Hvordan søker jeg?

For å delta i et rehabiliteringsprogram i spesialisthelsetjenesten trenger du en henvisning. Denne kan du få fra din fastlege, avtalespesialist, lege på sykehus, manuellterapeut eller kiropraktor.

Henvisningen sendes av din fastlege (eller annen henviser) til et felles henvisningsmottak, Regional vurderingsenhet (RVE) som behandler henvisningen. 

Hva koster behandlingen?

For dagrehabilitering i spesialisthelsetjenesten betaler du kun egenandel. Egenandelen for dagbehandlingen i 2020 er på kr.150,- pr rehabiliteringsdag opp til Egenandelstak 2 (kr. 2176,-).

For poliklinisk rehabilitering må man betale egenandel to ganger. Først for legetimen ved oppstart, og deretter en gang for treningstilbudet. Egenandelen for poliklinisk rehabilitering er på kr. 351,- og går under Egenadelstak 1 (kr. 2460,-).

Jeg har frikort – kan jeg bruke det?

Har du frikort Egenandelstak 2 fra gjeldende år, betaler du ingen egenandel for dagrehabiliteringen.

Har du frikort Egenandelstak 1 fra gjeldende år, betaler du ingen egenandel for den polikliniske rehabiliteringen.

Teamet på Treningsklinikken

Vårt tverrfaglige team består av tre professorer i medisin, fysikalsk medisinere, fysioterapeuter, treningsfysiologer, sykepleier og ernæringsrådgiver. Vi samarbeider også med pasientenes egne medlemsorganisasjoner med tanke på likepersonsarbeid.

Er det noe du lurer på eller ønsker å vite mer om?

Alle rettigheter forbeholdt Myworkout AS, Org nr 912 663 272