Avtalebetingelser

Betingelsene gjelder time- og pakkekjøp av behandling og konsultasjoner bestilt via TreningsKlinikken.no.

Betalingsvilkår

Førstegangskonsultasjon og enkelttimer skal betales i sin helhet senest etter timen er avsluttet såfremt man ikke har gyldig behandlingsforsikring eller bedriftsavtale med oss.

Alle behandlingspakker skal betales i sin helhet senest ved oppstart av treningsperioden.

Pakkekjøp følger sitt naturlige forløp i henhold til oppstart og avtalt tidsperiode. Ubenyttede timer i et pakkeforløp refunderes ikke.

Endring/avbestilling av time: Senest 24 timer før avtale.

Ikke møtt til time: Ikke avbestilt time må betales i sin helhet.

Prisendring: Prisen kan endres med 2 måneders varsel. Varsling skjer på epost, ved oppslag på senteret og på nettsiden.

Endringer: Rett til forandringer i tilbudet på klinikken forbeholdes.

Alle rettigheter forbeholdt Myworkout AS, Org nr 912 663 272