Avtalebetingelser

Betingelsene gjelder endring/avbestilling av time.

Endring/avbestilling av time: Senest 24 timer før avtale.

Prisendring: Eventuelle priserendringer oppdateres på nettsiden. Veiledende priser blir satt av staten. Prisene finner du her.

Endringer: Rett til forandringer i tilbudet på klinikken forbeholdes.

Alle rettigheter forbeholdt Myworkout AS, Org nr 912 663 272